Στη Λισαβώνα ο Παύλος Κοντίδης για τη συνάντηση των Young Leaders της Ευρώπης

Στη Λισαβώνα βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες ο Παύλος Κοντίδης, όπου 8- 9 Σεπτεμβρίου έλαβε μέρος στη δεύτερη για το 2022 συνάντηση των European Young Leaders (EYL40). Πρόκειται για προσωπικότητες από διάφορες εκφάνσεις της ζωής στην Ευρώπη οι οποίες επιλέγηκαν από τους Friends of Europe – έναν ανεξάρτητο φορέα στον οποίο συνιδρυτής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ο οποίος έχει ως αποστολή να κάνει την Ευρώπη καλύτερη. Ο Παύλος εντάχθηκε φέτος στην ομάδα των EYL40 και μετείχε πρώτη φορά στη συνάντησή τους όπου έλαβαν μέρος περίπου 60 νέοι.

Το πρόβλημα

Ο Κύπριος Ολυμπιονίκης ανέπτυξε μια θεματική ενότητα που είχε να κάνει με τον αθλητισμό κάνοντας πρόβλεψη ότι τα επόμενα χρόνια θα μειωθεί ο αριθμός αθλητών και αθλητριών από μικρές χώρες της Ευρώπης που θα κάνουν πρωταθλητισμό σε ατομικά Ολυμπιακά αθλήματα.

Επιχειρηματολογώντας, ανέφερε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής που θέλει τους νέους διαρκώς μπροστά από μια οθόνη αλλά και η νοοτροπία που αναπτύσσουν βάσει της οποίας αναζητούν γρήγορα αποτελέσματα χωρίς πολλές θυσίες, οδηγούν προς την κατεύθυνση αυτή.

Η δεύτερη αιτία που εντόπισε αφορά την προσέγγιση των Κυβερνήσεων οι οποίες σε περιόδους κρίσεων αποκόπτουν κονδύλια από τον αθλητισμό, το Σχολείο το οποίο μειώνει τις ώρες φυσικής αγωγής για να καλύψει την ύλη άλλων αθλημάτων αλλά και της Οικογένειας καθώς πολλά παιδιά ακούν το στερεότυπο «δεν θα σου δώσει ο αθλητισμός να φας».

Σημείωσε πως οι μεγάλες χώρες δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα διότι έχουν ανεπτυγμένο σύστημα ανάπτυξης ταλέντων.

Ανέφερε επίσης πως ακόμα και όταν ένας αθλητής μιας μικρής χώρας επιτύχει και γίνουν γνωστές οι (οικονομικές και άλλες) δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε στον δρόμο προς την κορυφή, ενίοτε αυτές οι δυσκολίες για πολλούς γίνονται αντικίνητρο για την ενασχόλησή τους με τον πρωταθλητισμό.

Η λύση

Οργανώνοντας συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, ο Κοντίδης και η ομάδα του παρουσίασαν λύσεις για το πρόβλημα που αναφέρεται πιο πάνω, καθώς εισηγήθηκαν στους Friends of Europe δημιουργία μια επιτροπής η οποία θα διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα Αθλητικών Υποτροφιών για ταλαντούχους αθλητές και αθλήτριες μικρών χωρών, την καθοδήγησή τους αλλά και την εκπαίδευση των προπονητών.

Φιλοδοξία του Κύπριου Ολυμπιονίκη είναι μια από τις επόμενες συναντήσεις των EYL40 να γίνει στην Κύπρο.